Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Tjänst avseende fakturaservice

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006-03-22

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
1182-05
En tjänst benämnd fakturaservice med däri ingående delmoment ansågs utgöra en enda tjänst. Tjänsten utgör inte en sådan tjänst som avses i 5 kap. 7 § andra stycket ML.
 
Regeringsrättens dom den 22 mars 2006, mål nr 1182-05

Redovisningsperioderna under tiden 2004-04-01 - 2007-03-31

Av Sökanden överklagat förhandsbesked som meddelades av Skatterättsnämnden den 3 februari 2005. En länk till förhandsbeskedet bifogas här. Läs referatet.
 
Sökanden yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked i det avseendet att avsedd fakturaservice skulle anses som en tjänst. Sökanden yrkade också att omsättningsland för tjänsten skulle bedömas enligt bestämmelserna i 5 kap. 7 § ML.
 
Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.