Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Fastighetsskatt på elproduktionsenhet avseende vattenkraftverk

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-12-01

Område: -

Dnr/målnr/löpnr:
-

Skatterättsnämnden


 
Fastighetsskatt
 

 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 1 dec 2006.
 
Fråga om tillämpning av lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007 -2011 års taxeringar får ske från och med den 13 januari 2006.
 
Taxeringsåret 2007
 
Sökanden äger elproduktionsenheter i form av vattenkraftverk. Enligt ovan nämnda lag ska för vattenkraftverk vid 2007 — 2011 års taxeringar fastighetsskatten för varje beskattningsår utgöra 1,7 % av taxeringsvärdet, istället för vad som anges i 3 § första stycket e, lagen (1984:1052)om statlig fastighetsskatt.
 
Lagen antogs av riksdagen den 23 november 2005 med ikraftträdande den 1 januari 2006. Den utfärdades först den 12 januari 2006 och kungjordes i Svensk författningssamling den 13 januari 2006.
 
Frågorna i ansökan gäller om lagen ska tillämpas från och med den 1, 12 eller 13 januari 2006.
 
Skatterättsnämnden anser att lagen ska tillämpas från och med den 13 januari 2006.
 
Skatteverket har samma uppfattning.