Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelat prövningstillstånd

Meddelat prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006

Dnr/målnr/löpnr:
-
Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd.
 
Saken: Vite. Fråga om Skatteverket ägt förena ett föreläggande att inkomma med kontoutdrag avseende bankkonton i utlandet med vite.
RR:s målnr 5863-05; KRNJ 1216-05
Klagande: Skatteverket
Lagrum: 3 kap. 6 § andra stycket taxeringslagen (1990:324)