Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006

Dnr/målnr/löpnr:
-
Regeringsrätten har meddelat ett stort antal prövningstillstånd i nedanstående fråga.
 
Saken: Inkomsttaxering. Fråga om ett försäkringsbolag/en bank/ ett bolag lämnat oriktig uppgift till ledning för 1996 års taxering och om uppgiften i så fall medfört att taxeringsbeslutet blivit felaktigt. t.ex. RR målnr 5043-04; KRNS 4268-03 
Klagande: Vdb skattskyldig
Lagrum: 4 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324)