Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelat prövningstillstånd

Meddelat prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006

Dnr/målnr/löpnr:
-
Meddelat prövningstillstånd

Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd.
 
Saken: Anstånd med inbetalning av skatt. Fråga om kammarrätten bort meddela prövningstillstånd i mål om anstånd med inbetalning av skatt.
RR målnr 3727-06; KRNS 2383-06
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 17 kap. 2 och 7 §§ skattebetalningslagen (1997:483)