Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006

Dnr/målnr/löpnr:
-

Meddelade prövningstillstånd


 
Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd.
 
Saken: Inkomsttaxering. Fråga om ägaren av ett aktiebolag ska beskattas personligen för ersättning som ett helägt dotterbolag till aktiebolaget uppburit för arbete som ägaren utfört på uppdrag av ett bolag som han var delägare i. RR målnr 2144-05; KRNG 3764-03
Klagande: N.N.
Lagrum: 32 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370)

Saken: Inkomsttaxering och mervärdesskatt. Fråga om ägaren av ett aktiebolag ska beskattas personligen för ersättning som ett helägt dotterbolag till aktiebolaget uppburit för arbete som ägaren utfört på uppdrag av ett bolag som han var delägare i. RR målnr 2138-05 och 2140-05; KRNG 3762-03 och 3763-03
Klagande: AB X
Lagrum: 32 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370)
 
Saken: Mervärdesskatt. Fråga om ägaren av ett aktiebolag ska beskattas personligen för ersättning som ett helägt dotterbolag till aktiebolaget uppburit för arbete som ägaren utfört på uppdrag av ett bolag som han var delägare i. RR målnr 2145-05 och 2148-05; KRNG 3765-03 och 3766-03
Klagande: AB Y
Lagrum: 32 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370)
 
Saken: Arbetsgivaravgifter. Fråga om ägaren av ett aktiebolag ska beskattas personligen för ersättning som ett helägt dotterbolag till aktiebolaget uppburit för arbete som ägaren utfört på uppdrag av ett bolag som han var delägare i. RR målnr 2151-04 och 2155-05; KRNG 3767-03 och 3768-03
Klagande: AB Z
Lagrum: 32 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370)