Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelat prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006

Dnr/målnr/löpnr:
-
Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd.

Saken: Skattetillägg. Fråga om uppgifter skattemyndigheten haft tillgång till utgjort sådant för skattemyndigheten normalt tillgängligt kontrollmaterial som medför att skattetillägg vid felaktig redovisning av realisationsvinst borde ha påförts efter en lägre procentsats.

RR målnr 3554-05; KRNJ 1899-04

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324)