Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2006

Dnr/målnr/löpnr:
-
Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd

Saken: Fråga om delägare i ett fastighetsförvaltande fåmansföretag varit verksam i företaget i betydande omfattning.
RR:s målnr 3481-04; KRNJ 556-02 resp. 3533-04; KRNJ 557-02 (två mål i samma fråga).
Klagande: De skattskyldiga.
Lagrum: 3 § 12 mom. och12 amom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
 
 
Saken: Fråga om vad som utgör saken i ett mål om beskattning av stipendium.
RR målnr 1330-04; KRNG 2463-03
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 6 kap. 18 § taxeringslagen (1990:324).