Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl. 2010

Dokumentet motsvarar SKV  327 utgåva 10. Utgiven i april 2010 av Skatteverket.

OBS! På sid 232 har rättelse av belopp skett med röd text.