Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för skattebetalning 2008

Dokumentet motsvarar SKV 404 utgåva 5. Utgiven i september 2008 av Skatteverket.

Handledning för skattebetalning 2008 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

OBS! Ändringar har gjorts i avsnitten 15.2, 15.5.4. och 19.3.7.