Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning

 AvsnittsindelningSid.
 Förord Pdf, 70.4 kB, öppnas i nytt fönster.3
 Förkortningslista Pdf, 100.2 kB, öppnas i nytt fönster.15
   
1Inledning Pdf, 126.7 kB, öppnas i nytt fönster.17
2Sambandet mellan redovisning och beskattning Pdf, 205.1 kB, öppnas i nytt fönster.23
3Redovisning Pdf, 208 kB, öppnas i nytt fönster.47
4Redovisningslagar Pdf, 187.7 kB, öppnas i nytt fönster.71
5Normgivare Pdf, 159.8 kB, öppnas i nytt fönster.93
6Koncernredovisning Pdf, 129.9 kB, öppnas i nytt fönster.107
7Varulager Pdf, 197.9 kB, öppnas i nytt fönster.113
8Extraordinära intäkter och kostnader Pdf, 116.4 kB, öppnas i nytt fönster.137
9Byte av redovisningsprincip Pdf, 128.9 kB, öppnas i nytt fönster.139
10Leasingavtal Pdf, 143.4 kB, öppnas i nytt fönster.145
11Kassaflöden Pdf, 113.4 kB, öppnas i nytt fönster.155
12Valutakurser Pdf, 159 kB, öppnas i nytt fönster.157
13Inkomstskatter Pdf, 117.8 kB, öppnas i nytt fönster.169
14Entreprenader och liknande uppdrag Pdf, 143.2 kB, öppnas i nytt fönster.171
15Intäkter Pdf, 230.5 kB, öppnas i nytt fönster.181
16Materiella anläggningstillgångar Pdf, 172.7 kB, öppnas i nytt fönster.213
17Intresseföretag Pdf, 116.7 kB, öppnas i nytt fönster.231
18Joint ventures Pdf, 118.4 kB, öppnas i nytt fönster.233
19Immateriella tillgångar Pdf, 141.1 kB, öppnas i nytt fönster.235
20Avsättningar Pdf, 160.7 kB, öppnas i nytt fönster.243
21Nedskrivningar Pdf, 127.1 kB, öppnas i nytt fönster.255
22Resultat per aktie Pdf, 114.4 kB, öppnas i nytt fönster.259
23Verksamheter under avveckling Pdf, 115.3 kB, öppnas i nytt fönster.261
24Delårsrapportering Pdf, 116.8 kB, öppnas i nytt fönster.263
25Lånekostnader Pdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster.265
26Utformning av finansiella rapporter Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.267
27Upplysningar om närstående Pdf, 115.3 kB, öppnas i nytt fönster.273
28Förvaltningsfastigheter Pdf, 121.6 kB, öppnas i nytt fönster.275
29Rapportering för segment Pdf, 117.6 kB, öppnas i nytt fönster.279
30Händelser efter balansdagen Pdf, 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.281
31Finansiella instrument Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster.285
32Statliga stöd Pdf, 130.5 kB, öppnas i nytt fönster.289
33Ersättningar till anställda Pdf, 176.7 kB, öppnas i nytt fönster.295
34IAS-anpassad redovisning Pdf, 165.9 kB, öppnas i nytt fönster.315
35Gemensam verifikation Pdf, 140.6 kB, öppnas i nytt fönster.331
36Säkringsredovisning Pdf, 138.9 kB, öppnas i nytt fönster.339
37Enskild näringsidkares bokföring Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.347
38Fusion Pdf, 179 kB, öppnas i nytt fönster.355
39Överskottsmedel i Alecta Pdf, 127.7 kB, öppnas i nytt fönster.373
40Räkenskapsinformation och dess arkivering Pdf, 170.8 kB, öppnas i nytt fönster.379
41Verifikationer Pdf, 155.1 kB, öppnas i nytt fönster.395
42Löpande bokföring Pdf, 163.2 kB, öppnas i nytt fönster.407
 Sakregister Pdf, 110.7 kB, öppnas i nytt fönster.421