Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för mervärdesskatt 2002

 Kapitel och avsnittsindelningSidnr
 Förord Pdf, 8.5 kB, öppnas i nytt fönster.3
 Förkortningslista Pdf, 13.6 kB, öppnas i nytt fönster.29-32
 Sakregister Pdf, 91.4 kB, öppnas i nytt fönster.858--
 Del I Skattskyldighet m.m. 
1 Definitioner och begrepp Pdf, 60.9 kB, öppnas i nytt fönster.33-40
2 Ändringar 1990 – 2001 och den 1 januari 2002 i sammandrag Pdf, 49.3 kB, öppnas i nytt fönster.41-52
3 Allmänt om mervärdesskatt Pdf, 38.2 kB, öppnas i nytt fönster.53-58
4 Skattskyldighet Pdf, 54 kB, öppnas i nytt fönster.59-68
5 Skatteplikt Pdf, 14.2 kB, öppnas i nytt fönster.69-70
6 Undantag från skatteplikt Pdf, 98.7 kB, öppnas i nytt fönster.71-92
7 Omsättning Pdf, 91.3 kB, öppnas i nytt fönster.93-112
8 Yrkesmässig verksamhet Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster.113-140
9 Skattesubjekt Pdf, 47.2 kB, öppnas i nytt fönster.141-150
   
 Del II Omsättningsland 
10 Beskattningsland – varor Pdf, 365 kB, öppnas i nytt fönster.151-238
11 Beskattningsland – tjänster Pdf, 237.7 kB, öppnas i nytt fönster.239-298
   
 Del III Beskattningsunderlag m.m. 
12 Beskattningsunderlag Pdf, 117.9 kB, öppnas i nytt fönster.299-324
13 Utlägg Pdf, 26.3 kB, öppnas i nytt fönster.325-328
14 Skattesatser Pdf, 73.3 kB, öppnas i nytt fönster.329-344
15 Avdragsrätt Pdf, 139.4 kB, öppnas i nytt fönster.345-376
16 Rätt till återbetalning av ingående moms Pdf, 49.9 kB, öppnas i nytt fönster.377-386
17 Faktureringsskyldighet Pdf, 59.8 kB, öppnas i nytt fönster.387-398
18 Tidpunkt för inträde av redovisningsskyldighet och avdragsrätt Pdf, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster.399-414
 Del IV Speciellt om vissa frågor 
19 Byggnadsverksamhet - Fastighetsförvaltning Pdf, 156.6 kB, öppnas i nytt fönster.415-450
20 Undantag på fastighetsområdet Pdf, 87.7 kB, öppnas i nytt fönster.451-468
21 Uthyrning av verksamhetslokal Pdf, 206.9 kB, öppnas i nytt fönster.469-518
22 Rörelsearrende, franchising m.m. Pdf, 17.7 kB, öppnas i nytt fönster.519-522
23 Jämkning av ingående moms Pdf, 152.7 kB, öppnas i nytt fönster.523-558
24 Bilar, bussar och motorcyklar Pdf, 83.1 kB, öppnas i nytt fönster.559-576
25 Fartyg och luftfartyg Pdf, 45 kB, öppnas i nytt fönster.577-584
26 Sjukvård, tandvård och social omsorg Pdf, 88.9 kB, öppnas i nytt fönster.585-604
27 Utbildning Pdf, 31.7 kB, öppnas i nytt fönster.605-610
28 Idrott Pdf, 42.7 kB, öppnas i nytt fönster.611-620
29 Trav- och galoppsportverksamhet Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster.621-630
30 Kultur Pdf, 188.3 kB, öppnas i nytt fönster.631-674
31 Massmedieområdet Pdf, 53.9 kB, öppnas i nytt fönster.675-684
32 Serveringstjänster Pdf, 46.6 kB, öppnas i nytt fönster.685-694
33 Marginalbeskattning – Resetjänster Pdf, 96.8 kB, öppnas i nytt fönster.695-716
34 Marginalbeskattning – Begagnade varor m.m. Pdf, 79 kB, öppnas i nytt fönster.717-732
35 Finansiella tjänster Pdf, 71.2 kB, öppnas i nytt fönster.733-746
36 Överlåtelse av vissa tillgångar Pdf, 27.7 kB, öppnas i nytt fönster.747-752
37 Överlåtelse av verksamhet Pdf, 36.6 kB, öppnas i nytt fönster.753-760
38 Lager Pdf, 54.2 kB, öppnas i nytt fönster.761-770
39 Skattefrihet för utländska beskickningar, organisationer, diplomater m.fl. Pdf, 43.9 kB, öppnas i nytt fönster.771-778
40 Utländska företagare – Plats för etablering Pdf, 53.4 kB, öppnas i nytt fönster.779-788
41 Konkurs och ackord Pdf, 52.9 kB, öppnas i nytt fönster.789-798