Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för fastighetstaxering 2009 - småhus

Dokumentet motsvarar SKV 358 utgåva 4. Utgiven i september 2008 av Skatteverket.

Handledning för fastighetstaxering 2009 - småhuspdf