Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Handledning för betalningssäkring

   
Avsnittsindelning Sid.
Förord Pdf, 51.2 kB, öppnas i nytt fönster. 1
Förkortningar Pdf, 51.5 kB, öppnas i nytt fönster. 7
1Betalningssäkringenslagens tillkomst Pdf, 57.8 kB, öppnas i nytt fönster.9
2Grundläggande förutsättningar Pdf, 69.3 kB, öppnas i nytt fönster.11
3Betalningssäkringslagens tillämpnings-område Pdf, 74.3 kB, öppnas i nytt fönster.17
4Prövning av betalningssäkring och företrädare för det allmänna Pdf, 54.6 kB, öppnas i nytt fönster.23
5Villkor för beslut Pdf, 101.1 kB, öppnas i nytt fönster.25
6Kommunikation med part Pdf, 56.7 kB, öppnas i nytt fönster.35
7Hävning av beslut Pdf, 57.9 kB, öppnas i nytt fönster.37
8Handläggningstider Pdf, 58.9 kB, öppnas i nytt fönster.39
9Muntlig förhandling Pdf, 52.2 kB, öppnas i nytt fönster.41
10Delgivning av beslut Pdf, 52.5 kB, öppnas i nytt fönster.43
11Verkställighet Pdf, 65.2 kB, öppnas i nytt fönster.45
12Granskningsledares förvarstagande Pdf, 87.5 kB, öppnas i nytt fönster.49
13Säkerhet Pdf, 55.5 kB, öppnas i nytt fönster.55
14Behörig domstol och behörig företrädare för SKV Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.57
15Ersättning för skada Pdf, 74.6 kB, öppnas i nytt fönster.61
16Handläggning av betalningssäkringsärenden Pdf, 96.2 kB, öppnas i nytt fönster.65
17Sekretess i betalningssäkringsärenden Pdf, 56.9 kB, öppnas i nytt fönster.77
18Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Pdf, 66.5 kB, öppnas i nytt fönster.79
19Förordning (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Pdf, 54.2 kB, öppnas i nytt fönster.85
20Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Pdf, 61 kB, öppnas i nytt fönster. 
21Skattebetalningslagen (1997:483) 22 kap. 1a-1d §§ Pdf, 54.2 kB, öppnas i nytt fönster.91
22EG:s indrivningssdirektiv Pdf, 96.8 kB, öppnas i nytt fönster.93
23Exempel på ansökan om betalningssäkring Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.109
24Exempel på beslut om förvarstagande Pdf, 531.5 kB, öppnas i nytt fönster.117
25Exempel på beslut/bevis om förvarstagande Pdf, 127.5 kB, öppnas i nytt fönster.121
26Granskningsledarens hantering av förvarstagna kontanter Pdf, 54.5 kB, öppnas i nytt fönster.123
27Exempel på meddelande om snabbrestföring vid betalningssäkring Pdf, 103.6 kB, öppnas i nytt fönster.125
28Rättsfallsregister Pdf, 66.9 kB, öppnas i nytt fönster.127
29JO- och JK-beslut Pdf, 52.3 kB, öppnas i nytt fönster.131
30Förarbeten Pdf, 51.9 kB, öppnas i nytt fönster.133
Sökord Pdf, 66 kB, öppnas i nytt fönster. 135