Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Författningar om mervärdesskatt 2014

Dokumentet motsvarar SKV 550 utgåva 31 (del 1) och SKV 551 utgåva 10 (del 2).

Utgivna av Skatteverket i februari 2014.

Del 1

Denna del innehåller bl.a. mervärdesskattelagen, mervärdesskatteförordningen, skattebetalningslagen och skattebetalningsförordningen samt utdrag ur Sveriges anslutningsfördrag med EU.

Del 2

Denna del innehåller rådets mervärdesskattedirektiv, direktiv om återbetalning till beskattningsbara personer från annat medlemsland och trettonde direktivet samrådets förordning om tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet. Del 2 innehåller även viss övrig EU-rättslig lagstiftning på mervärdesskatteområdet såsom rådets förordning om administrativt samarbete.