Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Författningar om mervärdesskatt 2013

Dokumentet motsvarar
SKV 550 utgåva 30 (del 1) och SKV 551 utgåva 9 (del 2).

Utgivna av Skatteverket i februari 2013.

Del 1

Denna del innehåller bl.a. mervärdesskattelagen, mervärdesskatteförordningen, skattebetalningslagen och skattebetalningsförordningen samt utdrag ur Sveriges anslutningsfördrag med EU.

Del 2

Denna del innehåller rådets mervärdesskattedirektiv, direktiv om återbetalning till beskattningsbara personer från annat medlemsland och trettonde direktivet samrådets förordning om tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet. Del 2 innehåller även viss övrig EU-rättslig lagstiftning på mervärdesskatteområdet såsom rådets förordning om administrativt samarbete.