Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Författningar om förfarandet 2014

Dokumenten motsvarar SKV 616 utgåva 3 samt SKV 617 utgåva 2. Utgivna i mars 2014 av Skatteverket.

SKV 616 utgåva 3

I ovanstående dokument, SKV 616 utgåva 3 del 1, återges 3 § (s. 27) och 35 § FPL (s. 35) felaktigt. De korrekta formuleringarna finns i dokumentet nedan.

SKV 617 utgåva 2

I ovanstående dokument, SKV 617 utgåva 2 del 2, återges rubriken till 21 kap. SFL (s. 6 och 49) och 13 § SkbrL (s. 270) felaktigt. Den korrekta rubriken finns i dokumentet nedan.