Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 2000:9

Bilaga 1

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande

ÅrFör AFT 96För AFT 98För AFT 00
19940,50  
19950,50  
19960,500,50 
19970,450,50 
19980,450,500,50
19990,450,450,50
Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:10).