Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:32


OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-09-01 genom SKVFS 2006:13.
Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering;¹

beslutade den 21 december 1998.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 11 kap. 1 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) i fråga om verkets föreskrifter (RSFS 1987:24) om värderingen vid fastighetstaxering att bilaga 1 skall ha följande lydelse.

Bilaga 1²

Omräkningsfaktorer för byggnad under uppförande

År

För AFT 94

För AFT 96

För AFT 98

1992 0,50  
1993 0,50  
1994 0,50 0,50 
1995 0,50 0,50 
1996 0,50 0,50 0,50
1997 0,450,45 0,50
1998 0,450,45 0,50
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid särskild fastighetstaxering år 1999.
¹Föreskrifterna omtryckta 1989:14.

²Senaste lydelse RSFS 1997:31.