Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:24

Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1999;¹

beslutade den 7 december 1998.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § utsökningsförordningen (1981:981) följande föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 1999.

Förbehållsbeloppet skall bestämmas med ledning av ett normalbelopp. Normalbeloppet skall för ensamstående gäldenär vara 3 830 kr i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 6 328 kr i månaden och för varje barn 2 032 kr i månaden till och med det kalenderår då barnet fyller sex år och 2 339 kr i månaden för tid därefter.

¹Beträffande år 1998, se RSFS 1997:19

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller till och med den 31 december 1999.