Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:20

Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

Riksskatteverket har i beslut den 23 november 1998 (Dnr 9855-98/29) lämnat besked för år 1998 beträffande de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen (1928:370) och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § andra och tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering).

Av nedanstående uppställning framgår fartygens namn och och vilka fartyg som klassificerats till fjärrfart respektive närfart.

Fartyg Ägare Beslut
     
VINGA HELENA  Partrederiet för  Fjärrfart för 1998
Reg beteckning  Vinga Helena   
SJQI  c/o Rederi AB Swedia   
  Box 8   
  430 82 DONSÖ   
     
TRITON AV GÖTEBORG  Bunkerpojkarna  Fjärrfart för 1998
Reg beteckning  i Göteborg AB   
SIPT  Ersåsgatan 5   
  421 59 VÄSTRA FRÖLUNDA   
     
ENGELSBERG  Rederi AB Engelsberg  Fjärrfart för 1998
Reg beteckning  c/o Nynäs Petroleum   
SMPA  Box 10700   
  121 29 STOCKHOLM   
     
FRAMNÄS  Rederi AB Dalanäs  Fjärrfart för 1998
Reg beteckning  c/o Nynäs Petroleum   
SDBT  Box 10700   
  121 19 STOCKHOLM   
     
TOR SCANDIA  Stena Rederi AB  Fjärrfart för 1998
Reg beteckning  405 19 GÖTEBORG   
SJRW     
     
NYBYGGE 822  Rederi AB Gotland  Närfart för 1998
Reg beteckning  Box 1104   
N822  621 22 VISBY   
     
SKÅNE  Skåne 97  Närfart för 1998
Reg beteckning  Statutory Trust   
SIEB  c/o Scandlines AB   
  Knutpunkten 43   
  252 78 HELSINGBORG   
     
SKÅNE  Skåne 97  Närfart för 1998
Reg beteckning  Statutory Trust   
SIEB  c/o Scandlines AB   
  Knutpunkten 43   
  252 78 HELSINGBORG   
     
TELLUS  Partrederiet för  Fjärrfart för 1998
Reg beteckning  Tellus  
SBYF Box 39   
  430 82 DONSÖ   
     
TOR FLANDRIA  Orondo Ltd  Fjärrfart för 1998
Reg betekning  c/o Stena Rederi AB   
SJVN  405 19 GÖTEBORG   
     
MERCUR  Rederi AB Nestor  Fjärrfart för 1998
Reg beteckning  Box 23  
SIJL  941 21 PITEÅ   
     
SYDFART  Sydfart AB  Fjärrfart för 1998
Reg beteckning  Pl 1278 Grönhögen   
SFWE  380 65 DEGERHAMN