Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:17

Riksskatteverkets föreskrifter om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 1999 års taxering;¹

beslutade den 9 november 1998.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) att produktionskostnaden för djur i jordbruk som avses i punkt 2 fjärde stycket av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen skall beräknas enligt följande.

HÄSTAR
(Ej tävlings- eller ridhästar)
Produktionskostnad per djur vid olika ålder

Draghästar

Åldersklass eller motsvarandekr
Yngre hästar (4-15 år)6 800
Äldre hästar (över 15 år)5 200

Unghästar
Åldersklass eller motsvarandekr
Föl2 400
Ett-åringar3 200
Två-åringar 5 100
Tre-åringar6 700

NÖTKREATUR

Mjölkkor, dikor, amkor

Produktionskostnad per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
4005 750
5006 000
6006 250
7006 500

Ungnöt (Kvigor och kvigkalvar)

Produktionskostnad per djur vid olika ålder

Åldersklass kr
Under 1 år2 100
1-2 år4 100
Över 2 år6 000

Gödnöt

Produktionskostnaden för gödnöt ; 9:00 kr per kg levande vikt.

SVIN

Avelssvin

Produktionskostnaden för galtar och suggor (gyltor); 2 490 kr per djur.

Smågrisar och gödsvin

Produktionskostnad per djur efter åldersklass

Åldersklasskr
Smågrisar under 2 mån300
Gödsvin 2-4 mån470
Gödsvin 4-6 mån 700
Gödsvin över 6 mån920

FÅR

Baggar och tackor

Produktionskostnad per djur vid olika levande vikt

Levandevikt, kgkr
30440
50460
70470
90490

I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

¹Beträffande 1998 års taxering, se RSFS 1997:13.

______________

Dessa föreskrifter träder i kraft en vecka efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket och tillämpas vid 1999 års taxering.