Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:13

Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

Riksskatteverket har i beslut den 12 juni 1998 (Dnr 5255-98/29) lämnat besked för år 1998 beträffande de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen (1928:370) och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § andra och tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering).

Av nedanstående uppställning framgår fartygens namn och vilka fartyg som klassificerats till fjärrfart respektive närfart.

Fartyg Ägare Beslut
     
     
CHAGALL Dala Rederi AB Fjärrfart för 1998
Reg beteckning E.A. Rosengrens gata 4  
SHFN 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA  
     
DALI Dala Rederi AB Fjärrfart för 1998
Reg beteckning E.A. Rosengrens gata 4  
SDIX 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA  
     
MIRO Dala Rederi AB Fjärrfart för 1998
Reg beteckning E.A. Rosengrens gata 4  
SBYF 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA  
     
SEA WIND Sea Wind Line AB Närfart för 1998
Reg beteckning Slottsgatan 84  
SDNE FI-20100 ÅBO  
     
RODONA Dag Engström Rederi AB Fjärrfart för 1998
Reg beteckning Box 115  
SHWB 453 23 LYSEKIL  
     
SAPPHIRE Dag Engström Rederi AB Fjärrfart för 1998
Reg beteckning Box 115  
SHWA 453 23 LYSEKIL  
     
UNITED AXEL Partrederiet för Fjärrfart för 1998
Reg beteckning United Axel  
SILP c/o Ferm International  
  Ship Man AB  
  Box 36  
  471 21 SKÄRHAMN  
     
ENGELSBERG Rederi AB Engelsberg Fjärrfart för 1998
Reg beteckning Box 10700  
SMPA 121 29 STOCKHOLM  
     
FRAMNÄS Rederi AB Dalanäs Fjärrfart för 1998
Reg beteckning Box 10700  
SDBT 121 29 STOCKHOLM  
     
BITLAND Partrederiet för Bitland Fjärrfart för 1998
Reg beteckning c/o Tarbit Shipping AB  
SIVX Box 101  
  471 22 SKÄRHAMN  
     
FUREVIK Partrederiet för Furevik Fjärrfart för 1998
Reg beteckning c/o Furetank Rederi AB  
SCDU Box 32  
  430 82 DONSÖ  
     
LINNÉ Visby Rederi och Närfart för 1998
Reg beteckning Restaurang AB  
SMWZ Box 207  
  452 24   
  STRÖMSTAD