Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:7

Riksskatteverkets information om de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetalningslagen samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering)

Riksskatteverket har i beslut den 3 april 1998 (Dnr 3313-98/29) lämnat besked för år 1998 beträffande de fartyg ombord på vilka de anställda skall få sjöinkomstavdrag enligt 49 § kommunalskattelagen (1928:370) och skattereduktion enligt 11 kap. 11 § andra och tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) samt beträffande vilket fartområde som fartyget går i (klassificering).

Av nedanstående uppställning framgår fartygens namn och vilka fartyg som klassificerats till fjärrfart respektive närfart.

Fartyg Ägare Beslut
   
   
DON QUIJOTE Wallauto AB Fjärrfart för 1998
Reg beteckning Box 17086  
SFQP 104 62 STOCKHOLM  
   
NYBYGGE 6021 Tor Line AB Fjärrfart för 1998
Reg beteckning Box 8888  
saknas 402 72 GÖTEBORG  
   
NYBYGGE 6022 Tor Line AB Fjärrfart för 1998
Reg beteckning Box 8888  
saknas 402 72 GÖTEBORG  
   
VINGASJÖ Johansson Rederi- Fjärrfart för 1998
Reg beteckning management AB  
SFCT Box 8  
 430 82 DONSÖ  
   
MERCUR Wiréns Rederi AB Fjärrfart för 1998
Reg beteckning Box 23  
SIJL 941 21 PITEÅ  
   
EKFORS Turus Shipping Ltd Fjärrfart för 1998
Reg beteckning c/o Ektank AB  
SEYA Box 2521  
 403 17 GÖTEBORG  
   
EK-SKY Turus Shipping Ltd Fjärrfart för 1998
Reg beteckning c/o Ektank AB  
SKVZ Box 2521  
 403 17 GÖTEBORG  
   
STOCKHOLM Rederi AB Ishavet Fjärrfart för 1998
AV GÖTEBORG Kyrkåsliden 3  
Reg beteckning 433 31 PARTILLE  
SMYP