Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:5

Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 1997:15) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering;

beslutade den 8 april 1998.

Riksskatteverket beslutar med stöd av förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) och 21 § skattebetalningsförordningen (1997:750) i fråga om verkets föreskrifter (RSFS 1997:15) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse.

Nybilspriser för personbilar

1 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna personbilar av årsmodell 1992 - 1998 bestäms enligt följande.

a) Årsmodell 1992

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g) Årsmodell 1998

KodBilmärke/-modellNybilspris
   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 LAND ROVER 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
98LR009Defender 130 HCCC250 000
   
 MAZDA 
98MA001323 3d P 1,3 dubbla airbags109 500
98MA002323 3d P 1,5 dubbla airbags119 900
98MA018323 3d P 1,5 ABS dubbla airbags125 400
98MA003323 3d P 1,5 AT dubbla airbags128 900
98MA019323 3d P 1,5 AT ABS dubbla airbags134 400
98MA004323 3d C 1,8 ABS dubbla airbags132 500
98MA005323 4d S 1,5 dubbla airbags124 900
98MA020323 4d S 1,5 ABS dubbla airbags130 400
98MA006323 4d S 1,5 AT dubbla airbags133 900
98MA021323 4d S 1,5 AT ABS dubbla airbags139 400
98MA007323 4d S 1,8 ABS dubbla airbags137 500
98MA022323 4d S 1,8 AT ABS dubbla airbags146 500
98MA008323 5d F 1,8 ABS dubbla airbags144 900
98MA009323 5d F 1,8 AT ABS dubbla airbags153 900
98MA010626 4d 1,8 LX, Bas ABS och dubbla 
 airbags samt sidoairbags149 500
98MA023626 4d 1,8 LX, Komfortpaket ABS 
 och dubbla airbags samt sidoairbags152 500
98MA011626 4d 2,0, GLX ABS och dubbla 
 airbags samt sidoairbags162 500
98MA024626 4d 2,0 GLX ACC ABS och dubbla 
 airbags samt sidoairbags173 000
98MA025626 4d 2,0 GLX ACC Aluminiumfälg 
 ABS och dubbla airbags samt sidoairbags176 900
98MA012626 4d 2,0 GLX AT ABS och dubbla 
 airbags samt sidoairbags172 000
98MA026626 4d 2,0 GLX AT ACC ABS och 
 dubbla airbags samt sidoairbags182 500
98MA013626 5d 2,0 GLX ABS och dubbla 
 airbags samt sidoairbags166 500
98MA027626 5d 2,0 GLX ACC ABS och dubbla 
 airbags samt sidoairbags177 000
98MA028626 5d 2,0 GLX ACC Aluminiumfälg 
 ABS och dubbla airbags samt sidoairbags180 900
98MA014626 5d 2,0 GLX AT ABS och dubbla 
 airbags samt sidoairbags176 000
98MA029626 5d 2,0 GLX AT ACC ABS och 
 dubbla airbags samt sidoairbags186 500
98MA015626 5d 2,0 GT SR Aluminiumfälg 
 ABS och dubbla airbags samt sidoairbags179 500
98MA030626 5d 2,0 GT SR Aluminiumfälg 
 ACC ABS och dubbla airbags samt 
 sidoairbags190 000
98MA016626 5d 2,0 GT SR Aluminiumfälg AT 
 ABS och dubbla airbags samt 
 sidoairbags189 000
98MA031626 5d 2,0 GT SR Aluminiumfälg AT 
 ACC ABS och dubbla airbags samt 
 sidoairbags199 500
98MA032626 Kombi 1,8 LX ABS och dubbla 
 airbags samt sidoairbags156 500
98MA033626 Kombi 1,8 LX ACC ABS och 
 dubbla airbags samt sidoairbags167 000
98MA034626 Kombi 2,0 GLX ABS och dubbla 
 airbags samt sidoairbags166 500
98MA035626 Kombi 2,0 GLX ACC ABS och 
 dubbla airbags samt sidoairbags177 000
98MA036626 Kombi 2,0 GLX AT ABS och 
 dubbla airbags samt sidoairbags176 000
98MA037626 Kombi 2,0 GLX AT ACC ABS och 
 dubbla airbags samt sidoairbags186 500
98MA038626 Kombi 2,0 GT SR ABS och 
 dubbla airbags samt sidoairbags176 500
98MA039626 Kombi 2,0 GT SR ACC ABS och 
 dubbla airbags samt sidoairbags187 000
98MA040Xedos 9 4d 2,5 V6 MT SR269 900
98MA017Xedos 9 4d 2,5 V6 AT SR269 900
98MA041MX-5 2d 1,8 MT198 500
   
 MERCEDES-BENZ 
   
98MB001A 140146 000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Nybilspriser för lätta lastbilar

2 § Nybilspriset för i nedanstående tabeller upptagna lätta lastbilar av årsmodell 1992 - 1998 bestäms enligt följande.

a) Årsmodell 1992

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g) Årsmodell 1998

KodBilmärke/-modellNybilspris
   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 FORD 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
98FO551Transit med långt axelflak 
 190 L Skåp 12 m3 turbodiesel 
 2,5 (100hk)284 920
   
 MAZDA 
   
98MA500B2500 Pickup Diesel166 500
98MA501B2500 MaxiCab SDX Diesel179 500
98MA502B2500 MaxiCab SDX 4x4 Diesel212 500
98MA503B2600 MaxiCab SDX 4x4186 500
98MA504E2000 Pickup189 500
98MA505E2000 Skåp194 500
98MA506E2000 Glasat Skåp198 500
   
 MERCEDES-BENZ 
   
98MB500208 D chassi hjulbas 3000227 500
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
   
 VOLKSWAGEN 
   
98VW500Caddy skåp 60hk112 300
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
98VW618LT 46 Chassi TD 125hk 402 cm294 600
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för inkomståret 1998, vid beräkning av arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 1998 och vid 1999 års taxering.