Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1998:4

Riksskatteverkets information om fartyg på vilka de anställda skall erlägga sjömansskatt och om tillämplig sjömansskattetabell

Sjömansskattenämnden har enligt 21 § 1 mom. 1) lagen om sjömansskatt genom beslut fattade under år 1997 föreskrivit att sjömansskatt tillsvidare under år 1997 skall erläggas av sjömän på de fartyg som anges i nedanstående uppställning. Av uppställningen framgår även vilken skattetabell, F (fjärrfart) eller N (närfart), som skall användas för beräkning av skatteavdrag.

Sjömansskattetabell F, fjärrfart, skall tillämpas på följande fartyg

ÄGAREFARTYGANMÄRKNING
AZIMUT SHIPPING,  ÅRSTAANGELA HELEN 
BREVIK, PARTRED FÖR,  GÖTEBORGBREVIK 
EVERNIA REDERI AB,  STOCKHOLMASTRID AF ORNÖ 
GOTLAND REDERI AB,  VISBYGOTLAND 
GÄVLE BOGSERING OCH SJÖENTREPRENAD AB,  UPPLANDS-VÄSBYKARL-ALFRED 
KRABBESKÄRS REDERI AB,  VÄSTRA FRÖLUNDACHARISMA 
OLJOLA AB,  DONSÖVÄSTSJÖ 
TORSÖ REDERI AB,  LIDKÖPINGWINDFJORD 
UMAN REDERI AB,  KARLSHAMNLISTERLAND 
UNITED TANKERS AB,  SKÄRHAMNUNITED AXEL, UNITED NORA 
UNITED TONY, PARTRED FÖR,  SKÄRHAMNUNITED TONY 
VULPUTATE AB,  LINKÖPINGKARL-ALFRED 
WALLOCEAN AB,  STOCKHOLMDON PASQUALE 
WALLSEA AB,  STOCKHOLMDON CARLOS 
Sjömansskattetabell N, närfart, skall tillämpas på följande fartyg
ÄGAREFARTYGANMÄRKNING
GOTLAND REDERI AB,  VISBYGOTLANDgäller fr.o.m.den 9 april
JBT GOTLANDSLINJEN AB,  NYNÄSHAMNPATRICIA OLIVIA 
LITORINA FERRY GOTLAND AB,  KLINTEHAMNMERCANDIA 1 
SEACAT AB,  GÖTEBORGSEACAT DANMARK 
SILJA LINE OY,  STOCKHOLMSILJA FESTIVAL 
STENA NAUTICA LINE LTD,  GÖTEBORGSTENA NAUTICA 
STENA REDERI AB,  GÖTEBORGTT-TRAVELLERgäller fr.o.m den 6 febr.
SUPERSEACAT 1 LTD,  GÖTEBORGSUPERSEACAT 1 
WESTERBERGS GRUS AB,  DJURHAMNNORDANVINDändring från fjärrfart
Återtagande av tidigare fattade beslut om att sjömans skattetabell N, närfart, skall tillämpas.
ÄGARE FARTYGANMÄRKNING
SKAGERRAK REDERI AB,  MARSTRANDSAUDgäller 1996
NILSSON, THOMAS MARIN AB,  BRANTEVIKBOMBI BITTgäller 1997
REMI CHARTER AB,  BROMMAARENAgäller 1997