Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst enligt 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst

Område: Skattebetalning, Skattetabeller

Utkom från trycket: 2006-12-15

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:35
beslutade den 11 december 2006. ¹
 
Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från sjöinkomst enligt 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas ut tillsammans med mottagarens huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabeller.

  
Närfart:

Årslön i kr  Skatteavdrag i % av
lägsthögst engångsbelopp
0 - 17 099  0
17 100 -122 000  10
122 001 -312 000 36
312 001 - 364 000 33
364 001 - 525 000 53
525 001 -  58
  

Fjärrfart:

Årslön i kr  Skatteavdrag i % av
lägsthögst engångsbelopp
0 - 17 099  0
17 100 -140 000  10
140 001 -316 000 36
316 001 - 364 000 33
364 001 - 525 000 53
525 001 -  58
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas för beskattningsåret 2007.

¹Beträffande beskattningsåret 2006, se SKVFS 2005:21.