Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst

Område: Skattebetalning, Skattetabeller

Utkom från trycket: 2006-12-15

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:34
beslutade den 11 december 2006. ¹
 
Skatteverket föreskriver med stöd av 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och som betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst skall göras enligt nedanstående tabeller.
 
Tabell 1 att tillämpas när huvudinkomsten utgör underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 a § inkomstskattelagen (1999:1229):
Årslön i kr  Skatteavdrag i % av
lägsthögst engångsbelopp
0 - 17 099  0
17 100 - 44 000  8
44 001 -109 000 26
109 001 -328 000 33
328 001 -489 000 53
489 001 -   58
  
Tabell 2 att tillämpas när huvudinkomsten inte utgör underlag för sådan  skattereduktion som avses i 65 kap. 9 a § inkomstskattelagen :
Årslön i kr   Skatteavdrag i % av
lägsthögst  engångsbelopp
0 - 17 100  0
17 101 - 39 000 33
39 001 -109 000 27
109 001 -328 000 36
328 001 -489 000 53
489 001 -   58
  
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas för beskattningsåret 2007.

¹Beträffande beskattningsåret 2006, se SKVFS 2005:20.