Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2007

Område: Skattebetalning, Skattetabeller

Utkom från trycket: 2006-12-15

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:32
beslutade den 11 december 2006. ¹
 
Skatteverket fastställer med stöd av 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) sådana särskilda skattetabeller som avses i 8 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483) för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2007, se bilaga.

1 §    Skattetabellerna skall tillämpas för beräkning av skatteavdrag från sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

2 §    Kolumn 1 skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift samt underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 b § inkomstskattelagen (1999:1229).

3 §    Kolumn 2 skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift samt underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 c § inkomstskattelagen.

4 §    Kolumn 3 skall tillämpas vid beräkning av skatteavdrag från inkomster som utgör underlag för allmän pensionsavgift men som inte utgör underlag för sådan skattereduktion som avses i 65 kap. 9 b eller 9 c §§ inkomstskattelagen.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas för beskattningsåret 2007.

¹Beträffande beskattningsåret 2006, se SKVFS 2005:18.