Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets föreskrifter om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2007 års taxering

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2006-12-27

Dnr/målnr/löpnr:
SKVFS 2006:27
beslutade den 19 december 2006. ¹

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden² för djur i renskötsel som avses i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas enligt följande: 486 kr för renkalv, 832 kr för vuxen honren och 922 kr för vuxen hanren.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas vid 2007 års taxering.

¹Beträffande 2006 års taxering, se SKVFS 2005:24.
²I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.