Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter m. m. (RSFS 1984:14) i fråga om redovisningsperiod m.m. vid konkurs;
RSFS 2002:35
Punktskatter
Utkom från trycket den 20 december 2002

beslutade den 16 december 2002.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 3 § tredje stycket lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter och 26 § förordningen (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter att Riksskatteverkets föreskrifter m.m. (RSFS 1984:14) i fråga om redovisningsperiod m.m. vid konkurs skall upphöra att gälla den 1 januari 2003.

_________________

De upphävda föreskrifterna skall fortfarande tillämpas i fråga om redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2003 och skattepliktiga händelser som inte skall hänföras tll någon redovisningsperiod och som inträffat före den 1 januari 2003.