Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr.o.m. 2004-01-01 genom
RSFS 2003:36.
Riksskatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp);
RSFS 2002:28
Skattebetalning Utkom från trycket den 23 december 2002

beslutade den 16 december 2002.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp) och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabeller. Med sjöinkomst avses sådan inkomst som anges i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

___________
   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 2001:20) om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp).