Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och
landsting för bidragsåret 2002;
RSFS 2002:1
Skattebetalning
Utkom från trycket den 17 januari 2002

beslutade den 7 januari 2002.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting följande.

1 §  Enhetligt belopp enligt 1 § första stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 5 816 kr per invånare i kommunen den 1 november 2001.

2 §  Enhetligt belopp enligt 1 § andra stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 2 620 kr,
3 473 kr, 369 kr, 1 883 kr respektive 6 888 kr per invånare i kommunen den 1 november 2001 inom respektive åldersgrupp 7 - 15, 16 - 18, 65 - 74, 75 - 84 samt 85 år och äldre.

3 §  Enhetligt belopp enligt 2 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 1 992 kr per invånare i landstinget den 1 november 2001.

____________

   Dessa föreskrifter träder i kraft dagen efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem kom ut från trycket och tillämpas vid beräkning av generellt statsbidrag för bidragsåret 2002.