Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2000
RSV 2001:1 Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2000.

Allmänna råd:

Den genomsnittliga statslåneräntan för år 2000 bör anses vara 5,35 %.
________________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2002 – 2004 års taxeringar för beskattningsår som påbörjats under 2001.