Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 2000:5

Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1996:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1995

Riksskatteverket beslutar att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1996:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1995 skall upphöra att gälla den 1 januari 2000.