Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:25

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1995:13) för tillämpning av lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall.

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen beslutar Riksskatteverket att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. ( RSV S 1995:13) för tillämpning av lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall¹, vilka tillämpas i fråga om skatt avseende 1996 års taxering, skall fortsätta att tillämpas i fråga om skatt avseende 1997 års taxering.

¹ Lagen upphävd genom SFS 1991:1851, som ändrats genom dels SFS 1994:1899, dels SFS 1995:1542