På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:22

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Skandinaviska Enskilda Bankens utdelning av aktier i Diligentia AB.

Bolagsstämman för Skandinaviska Enskilda Banken AB (S-E-Banken) beslutade den 29 april 1996 att till sina aktieägare dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Diligentia AB (Diligentia).

För varje aktie i S-E-Banken, oavsett aktieslag, skulle erhållas en tiondedel av en aktie i Diligentia. Det har upplysts att udda andelar av aktier i Diligentia hade för aktieägarnas räkning avyttrats genom central försäljning.

Avstämningsdagen skulle vara den 27 september 1996.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen av aktierna i Diligentia har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i S-E-Banken fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Diligentia så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i S-E-Banken, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i S-E-Banken bör 90 procent hänföras till dessa aktier och 10 procent till aktier i Diligentia.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.