På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:17

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av Sparbanken Sverige AB:s utdelning av aktier i Fastighets AB Tornet (RSV S 1996:17).

Bolagsstämman för Sparbanken Sverige AB (Sparbanken) beslutade den 24 april 1996 att för varje aktie i Sparbanken dela ut dels ett kontant belopp om 3,50 kr, dels en aktie i Fastighets AB Tornet (Tornet).

Avstämningsdagen för utdelning skulle vara den 29 april 1996.

I anslutning till utdelningsbeslutet genomfördes en sammanläggning av aktierna i Tornet, varvid tio aktier på nominellt 5 kr sammanlades till en aktie på nominellt 50 kr.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i Sparbanken fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Tornet så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i Sparbanken, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skattefördelningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Sparbanken bör 95 procent hänföras till dessa aktier och 5 procent till aktier i Tornet.

Då aktier i Tornet sammanlagts efter utdelningstidpunkten, erhåller varje aktie i Tornet 5 procent av anskaffningsvärdet av 10 aktier i Sparbanken.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.