På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:13

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB Jacobson & Widmarks utdelning av aktier i Benima Ferator Engineering AB (RSV S 1996:13).

Bolagsstämman för AB Jacobson & Widmark AB (J&W) beslutade den 9 maj 1996 att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Benima Ferator Engineering AB (Benima). För varje aktie i J&W skulle erhållas en aktie i Benima.

Avstämningsdagen för utdelning av aktier i Benima skulle vara den 24 maj 1996.

Allmänt

Förmånen för aktieägare att utan vederlag erhålla aktier i annat bolag är att likställa med utdelning.

Det har upplysts att utdelningen har genomförts på sådana villkor och på sådant sätt att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning enligt i 3 § 7 mom. fjärde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är uppfyllda. Under sådana omständigheter skall enligt 27 § 2 mom. nämnda lag det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktier i J&W fördelas. Därvid hänförs till de utdelade aktierna i Benima så stor del av anskaffningsvärdet av aktierna i J&W, som svarar mot värdeförändringen av sistnämnda aktier på grund av utdelningen.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skattefördelningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i J&W bör 51 procent hänföras till dessa aktier och 49 procent till aktier i Benima.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.