Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:8

Upphävande m.m. av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. om mervärdesskatt.

Riksskatteverket beslutar att följande anvisningar m.m. skall upphöra att gälla i och med utgången av maj månad 1996.

 • Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:2.9 angående begravningsentreprenörer (1969:64.9),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:2.12 angående avdragsrätten (1969:76.12),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:4.7 angående prenumerationsförmedling (1969:91.7),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:8.B angående garantireparationer (1969:143:3.B),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:8.6 angående invalidfordon (1969:145.6),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:8.7 om skatteplikt för särskild jouravgift (1969:145.7),
 • Riksskattenämndens anvisning RN 1970:5.10 om försäljning av inventarier (1970:61.10),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:7.5 om omsättning inom landet (1970:74.5),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:8.3 om prenumerationsavgifter (1970:84.3),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1971:1.4 om skatteplikt för bronsgjutning efter av konstnär gjord modell (1971:3.4),
 • Riksskatteverkets rekommendation RSV II 1972:4.1 beträffande redovisning av mervärdeskatt - avrundning av öresbelopp (1972:31.1),
 • Riksskatteverkets uttalande (RSV Im 1975:32) om beskattningsvärdets bestämmande enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt (ML) då skrotningsavgift utgår enligt bilskrotningslagen (1975:343),
 • Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1979:28) RSV Im 1979:3, om rätt till avdrag gör s.k. fiktiv skatt,
 • Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1979:29) RSV IM 1979:4, om beskattningsvärdets bestämmande fr.o.m. den 1 juli 1979 vid kreditförsäljning,
 • Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1981:28) RSV Im 1981:5, om uttag av vara samt om uttag av tjänst ur annan verksamhet än byggnadsverksamhet,
 • Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1981:35) RSV Im 1981:7, om direkttransport av vara till och från utlandet i vissa fall.
 • Riksskatteverkets beslutar att följande informationer fr.o.m. den 1 juni 1996 inte skall upptas i Riksskatteverkets register över gällande författningar.
 • Riksskatteverkets information RSV Im 1975:16 om undantag från skatteplikt för vissa luftkuddefarkoster,
 • Riksskatteverkets information (RSFS 1981:18) RSV Im 1981:4, om ingående mervärdeskatt på spritdrycker och vin samt uppgiftsskyldighetens omfattning vid inkomsttaxeringen.