På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:8

Upphävande m.m. av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. om mervärdesskatt.

Riksskatteverket beslutar att följande anvisningar m.m. skall upphöra att gälla i och med utgången av maj månad 1996.

 • Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:2.9 angående begravningsentreprenörer (1969:64.9),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:2.12 angående avdragsrätten (1969:76.12),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:4.7 angående prenumerationsförmedling (1969:91.7),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:8.B angående garantireparationer (1969:143:3.B),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:8.6 angående invalidfordon (1969:145.6),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:8.7 om skatteplikt för särskild jouravgift (1969:145.7),
 • Riksskattenämndens anvisning RN 1970:5.10 om försäljning av inventarier (1970:61.10),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:7.5 om omsättning inom landet (1970:74.5),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:8.3 om prenumerationsavgifter (1970:84.3),
 • Riksskattenämndens uttalande RN II 1971:1.4 om skatteplikt för bronsgjutning efter av konstnär gjord modell (1971:3.4),
 • Riksskatteverkets rekommendation RSV II 1972:4.1 beträffande redovisning av mervärdeskatt - avrundning av öresbelopp (1972:31.1),
 • Riksskatteverkets uttalande (RSV Im 1975:32) om beskattningsvärdets bestämmande enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt (ML) då skrotningsavgift utgår enligt bilskrotningslagen (1975:343),
 • Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1979:28) RSV Im 1979:3, om rätt till avdrag gör s.k. fiktiv skatt,
 • Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1979:29) RSV IM 1979:4, om beskattningsvärdets bestämmande fr.o.m. den 1 juli 1979 vid kreditförsäljning,
 • Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1981:28) RSV Im 1981:5, om uttag av vara samt om uttag av tjänst ur annan verksamhet än byggnadsverksamhet,
 • Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1981:35) RSV Im 1981:7, om direkttransport av vara till och från utlandet i vissa fall.
 • Riksskatteverkets beslutar att följande informationer fr.o.m. den 1 juni 1996 inte skall upptas i Riksskatteverkets register över gällande författningar.
 • Riksskatteverkets information RSV Im 1975:16 om undantag från skatteplikt för vissa luftkuddefarkoster,
 • Riksskatteverkets information (RSFS 1981:18) RSV Im 1981:4, om ingående mervärdeskatt på spritdrycker och vin samt uppgiftsskyldighetens omfattning vid inkomsttaxeringen.