Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:3

Ändring i Riksskatteverkets rekommendationer

(RSV S 1995:25)

om normalbelopp för kalenderåret 1996 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning.

Med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen meddelar Riksskatteverket (RSV) att RSV:s rekommendationer ( RSV S 1995:25) om normalbelopp för kalenderåret 1996 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete m.m. och dubbel bosättning skall ha följande ändrade lydelse.

Rekommendationer:

Utrikes resa

Land eller områdeNormalbelopp (exkl. logi) per dag, kr
Albanien358
Jordanien265
Jugoslavien (Serbien/Montenegro)408
Kambodja262
Kap Verde274
Kazakstan480
Kenya272
Lettland360
Libanon 1)488
Liberia216
Övriga länder och områden250
Dessa rekommendationer tillämpas beträffande tjänsteresor, tillfälligt arbete m.m och dubbel bosättning som äger rum under kalenderåret 1996.

1)1996 års belopp har fastställts till samma belopp som 1995 års belopp