På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1995:6

Upphävande m.m. av vissa av Riksskattenämndens och Riksskatteverkets anvisningar m.m. om mervärdesskatt.

Riksskatteverket beslutar att följande anvisningar m.m. skall upphöra att gälla i och med utgången av mars månad 1995. De inom parentes angivna beteckningarna avser numreringen i Riksskattenämndens och Riksskatteverkets meddelanden Mervärdeskatt 1969-1974.

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:1.12 om skatteplikt för busstrafik- och bussterminalverksamhet (1969:33.12),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:1.13 om automater (1969:33.13),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:1.15 om tjänst avseende fastighet m m (1969:40.15),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:1.16 om monteringsfärdiga hus (1969:44.16),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:2.3 om statliga och kommunala myndigheter (1969:50.3),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:2.5 om fartyg (1969:56.5),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:2.10 om gravar (1969:65.10),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:2.11 om reklam och annonsering (1969:66.11),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:3.2 om snöröjning m m (1969:80.2),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:3.3 om skatteplikt för fiskekort (1969:80.3),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:7.3 om beskattningsvärdets bestämmande vid general- och totalentreprenader (1969:121.3),

Riksskattenämnden uttalande RN II 1969:7.5 om beskattningsvärdets bestämmande vid omsättning av kiosk (1969:123.5),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:7.10 om rätt till mönster (1969:126.10),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:7.12 om skatteplikt för sophämtning och renhållning (1969:128.12),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:7.13 om stuveritjänster (1969:129.13),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1969:7.16 om skattskyldighet för resebyråer m fl (1969:130.16),

Riksskattenämnden uttalande RN II 1969:8.2 om uthyrning av film (1969:143.2),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:8.4 om skötsel och tillsyn av hissar (1969:144.4),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1969:8.8 om servering och s k diners-en-ville-verksamhet (1969:145.8),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:1.3 om uppstallning, vård m m av djur (1970:7.3),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:1.5 om upprättande av generalplan m m (1970:9.5),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:1.6 om beskattningsvärdets bestämmande (ställverk) (1970:9.6),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:2.3 om skatteplikt för ammunition till driftvärn (1970:14.3),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:2.4 om fastighetsbegreppet (1970:14.4),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:2.5 om skatteplikt för viss tjänsteprestation (1970:16.5),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:4.1 om avdrag för representationskostnader m m (1970:17.1),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:5.3 om transport och spedition (1970:43.3),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:5.9 om beskattningsvärdets bestämmande vid försäljning av vara i förening med inmontering av varan i fastighet (1970:57.9),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:6.4 om distribution m m av skattefria tryckalster (1970:68.4),

Riksskattenämndens anvisning RN II 1970:7.2 om biltvättanläggningar (1970:71.2),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:7.4 om export av tjänst (1970:73.4),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:8.6 om heltäckande mattor (1970:86.6),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:8.7 om skatteplikt för byggnadsstädning (1970:87.7),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:9.3 om skattskyldighet för s k fritidsfiskare (1970:98.3),

Riksskattenämndens uttalande RN II 1970:9.8 om skatteplikt för transport av rötslam (1970:101.8),

Riksskatteverkets uttalande RSV II 1971:1.5 om beskattningsvärdets bestämmande vid försäljning, inmontering och förvaring av markiser (1971:4.5),

Riksskatteverkets uttalande RSV II 1972:3.3 om fastighet (1972:27.3),

Riksskatteverkets uttalande RSV II 1972:3.4 om skatteplikt för s.k. trossföring (1972:29.4),

Riksskatteverkets uttalande RSV II 1972:3.5 om mervärdeskatt för sophämtning och sopdestruktion (1972:29.5),

Riksskatteverkets uttalande RSV II 1972:5.1 om ränta skall utgå vid återbetalning av mervärdeskatt (1972:39.1),

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1973:22 om tillämpning av den 60-procentiga reduceringsregeln vid servering på tåg,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1973:23 om skattskyldighet för ersättningar som anställd erlägger för privat nyttjande av tjänstebil,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1973:25 om beskattningsvärdets bestämmande vid leverans i samband med montering av vikväggar m m,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1973:26 om beskattningsvärdets bestämmande vid leverans av bastuhus,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1974:3 om beskattningsvärdets bestämmande vid leverans av brandalarmanläggning,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1974:6 om skattskyldighet enligt förordningen (1968:430) om mervärdeskatt (MF) för tjänster som vanligen tillhandahålls i skrivbyråverksamhet,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1974:9 om behörighet för allmänna ombudet för mervärdeskatt att föra talan i ärende som rör befrielse från restavgift,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1974:12 om skattskyldighet enligt förordningen (1968:430) om mervärdeskatt (MF) för verksamhet, som avser uppfödning och handel med hästar i förening med tävlingsverksamhet,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1974:27 om avdragsrättens inträde vid införsel,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1975:13 om beskattningsvärdets bestämmande för vissa prestationer som avser elektriska installationer och anläggningar,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1975:14 om ledningar för konstfrysta isbanor,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1975:34 om beskattningsvärdets bestämmande vid försäljning och inmontering i fastighet av sopförvaringsutrustning,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1976:18 om beskattningsvärdets bestämmande vid försäljning i visst fall och vid uttag av fordon inom bilbranschen,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1976:19 om demonstrationsbilar inom bilbranschen,

Riksskatteverkets uttalande RSV Im 1976:20 om mervärdeskatt vid tillhandahållande av leasingbil till anställda m m,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1977:5, RSFS 1977:25, om skatteplikt för uthyrning av stugor i stugbyar eller semesterbyar eller på campingplatser,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1979:5, RSFS 1979:30, om personbilar och motorcyklar m m,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1980:4, RSFS 1980:27, om anstånd med redovisning av mervärdeskatt på grund av väsentlig likviditetspåfrestning vid övergång till räkenskaplig mervärdeskatteredovisning,

Riksskatteverkets anvisningar RSV Im 1981:2, RSFS 1981:3, om tillhandahållande av kost åt personal m m,

Riksskatteverkets anvisningar m m Im RSV Im 1986:1 om skyldigheten att redovisa mervärdeskatt,

Riksskatteverkets anvisningar m m RSV Im 1986:5 om skattskyldighet för uppfinnarverksamhet m m,

Riksskatteverkets anvisningar m m RSV Im 1986:6 om skatteplikt för tjänst som avser bokföring och i samband därmed tillhandahållna kamerala tjänster,

Riksskatteverkets anvisningar m m RSV Im 1987:2 om skatteplikt för tjänster avseende automatisk databehandling.


Riksskatteverket beslutar att följande informationer fr.o.m. den 1 april 1995 inte skall upptas i Riksskatteverkets register över gällande författningar

Riksskatteverkets information RSV Im 1979:2, RSFS 1979:27, om undantag från skatteplikt för doktorsavhandlingar,

Riksskatteverkets information RSV Im 1979:8, RSFS 1979:36, om vissa frågeställningar i samband med att ränta fr o m den 1 juli 1979 inte längre skall räknas in i beskattningsvärdet vid kreditförsäljning,

Riksskatteverkets information RSV Im 1979:9, RSFS 1979:37, om beskattningsvärdets bestämmande för s k interntransporter.