Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Fortsatt tillämpning av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:26) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av industrienheter utom för täktmark

Område: Fastighetstaxering

Utkom från trycket: 2005-11-25

Dnr/målnr/löpnr:
SKV:A 2005:35
Skatteverket beslutar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1152) att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:26) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2000 års allmänna fastighetstaxering av industrienheter utom för täktmark, som tillämpas vid allmän fastighetstaxering år 2000 och särskild fastighetstaxering år 2001-2005, skall tillämpas även vid 2006 års särskilda fastighetstaxering.