Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1992:7) om tillämpningen av bestämmelserna om skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) att tillämpas fr.o.m. 1992 års taxering

Område: Förseningsavgift, Skattetillägg

Utkom från trycket: 30 juni 2005

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:10
Skatteverket beslutar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Dt 1992:7) om tillämpningen av bestämmelserna om skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) att tillämpas fr.o.m. 1992 års taxering skall upphöra att gälla vid utgången av juli månad 2005.

___________

   De upphävda rekommendationerna m.m. skall dock fortfarande tilllämpas vid 2003 och tidigare års taxeringar.