Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sp 1998:1) om befrielse från dröjsmålsavgift enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Område: Punktskatt

Utkom från trycket: 18 mars 2005

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:03
   Skatteverket beslutar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sp 1998:1) om befrielse från dröjsmålsavgift enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall upphöra att gälla vid utgången av mars månad 2005.
___________

   De upphävda rekommendationerna skall fortfarande tillämpas i fråga om redovisningsperioder som börjar före den 1 januari 2003 och skattepliktiga händelser som inte skall hänföras till någon redovisningsperiod och som inträffat före den 1 januari 2003.