Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av Riksskattenämndens anvisningar m.m. på kapitalbeskattningsområdet
RSV 2003:26
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 14 november 2003
   Riksskatteverket beslutar att följande av Riksskattenämndens anvisningar m.m. på kapitalbeskattningsområdet skall upphöra att gälla vid utgången av november månad 2003, nämligen

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1960:4.2) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Svenska diamantborrningsaktiebolaget till Atlas Copco aktiebolag,

   Riksskattenämndens tilläggsuttalande (RN I 1960:5.1) rörande beskattningsfrågor i samband med överlåtelser av aktier i Svenska diamantborrningsaktiebolaget till Atlas Copco aktiebolag,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1960:5.2) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Försäkringsaktiebolaget Svea-Nornan till Försäkringsaktiebolaget Skandia,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1962:2.5) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Försäkringsaktiebolaget Skåne; Skåne-Malmö till Försäkringsaktiebolaget Skandia,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1965:1.3) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Aktiebolaget Stockholms Bryggerier till Pripp-Bryggerierna Aktiebolag,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1965:2.3) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Yngeredsfors Kraft Aktiebolag till Aktiebolaget Papyrus,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1966:2.6) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Wifstavarfs AB till Svenska Cellulosa AB,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN 1967:1.4) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i AB Addo till Facit AB,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1967:1.5) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i AB Svensk Filmindustri till Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN 1968:1.3) angående beräkning, vid realisationsvinstbeskattning, av anskaffningsvärdet å preferensaktier av Serie B i Incentive AB,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1968:2.1) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Ström-Ljusne AB till Bergvik och Ala AB,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1969:2.2) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Kohlswa Jernverks AB till ASEA,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1969:5.3) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Nordarmatur Aktiebolag och Aktiebolaget Scania-Vabis till SAAB Aktiebolag,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1970:1.5) om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Förvaltningsaktiebolaget Sanna till Investment Aktiebolaget Asken,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1970:1.6) om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Aktiebolaget Zander & Ingeström till Alfa-Laval Aktiebolag,

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1970:2.2) om beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Aktiebolaget Svenska Metallverken till Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund, och

   Riksskattenämndens anvisningar (RN I 1970:6.5) om vissa beskattningsfrågor i samband med överlåtelse av aktier i Aktiebolaget Turitz & Co till Aktiebolaget Nordiska Kompaniet.
___________