Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1987:3) angående förfarandet beträffande arbetsgivares/uppdragsgivares ansvarighet för arbetsgivaravgift och arbetstagares skatt m m
RSV 2003:12
Skattebetalning
Utkom från trycket den 2 juni 2003
Riksskatteverket beslutar att Riksskatteverkets anvisningar m m
(RSV Du 1987:3) angående förfarandet beträffande arbetsgivares/uppdragsgivares ansvarighet för arbetsgivaravgift och arbetstagares skatt m m skall upphöra att gälla vid utgången av juni månad 2003.
_____________