Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av vissa av Riksskatteverkets allmänna råd och anvisningar m.m. om vissa yrkesfiskare
RSV 2003:7
Skattebetalning
Utkom från trycket den 5 maj 2003
   Riksskatteverket beslutar att följande allmänna råd och anvisningar m.m. om vissa yrkesfiskare skall upphöra att gälla vid utgången av år 2003, nämligen

   Riksskatteverkets allmänna råd (RSFS 1977:13, RSV Du 1977:6) om preliminär skatt A-skatt för vissa yrkesfiskare,

   Riksskatteverkets anvisningar (RSFS 1983:44, RSV Du 1983:13) om preliminär A-skatt för vissa yrkesfiskare inom Kristianstads län, och

   Riksskatteverkets anvisningar m m (RSV Du 1985:9) om preliminär
A-skatt för vissa yrkesfiskare inom Blekinge län.

___________