Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2002
RSV 2003:5
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 31 januari 2003
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2002.

Allmänna råd:
Den genomsnittliga statslåneräntan för år 2002 bör anses vara 5,15 %.

____________
   Dessa allmänna råd tillämpas vid 2004 - 2006 års taxeringar för beskattningsår som påbörjats under 2003 och ersätter Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2002.