Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m.¹ (RSV S 1999:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1998
RSV 2003:2
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 13 januari 2003
Riksskatteverket beslutar att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1999:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1998 skall upphöra att gälla den 1 januari 2003.

¹Riksskatteverkets allmänna råd benämndes Riksskatteverkets rekommendationer m.m. före år 2001.

___________